MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsens medlemmer


Formand (forældrerepræsentant)
Jesper Steen Tastesen
Mobil: 4064 2347
Mail: jst@tasfo.dk

Næstformand (forældrerepræsentant)
Stine Magnussen

Forældrerepræsentanter:
Solvej Aaboe
Dineka Møller Jordening. (Indtrådt i orlovsperiode for Henrik Busch-Larsen (orlov) )
Karen Louise Reeh. (Indtrådt i orlovsperiode for Hanne Funch Andersen (orlov))
Rikke Vognbjerg Sydenham
Jeppe Stig Haugaard Nielsen

Medarbejderrepræsentanter:
Claus Roholt Hansen (lærer)
Bente Karkov (pædagog)

Ledelsesrepræsentanter:
Helle Hjorth (skoleleder)
Kåre Mortensen (souschef)