MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

 VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNINGER

 "Og han har ikke levet, som klog på det er blevet,han først ej havde kjær" (Grundtvig)


Værdigrundlag:

 • Det er værdifuldt at have en skole, der er præget af glæde, tryghed og trivsel for elever, forældre og personale
 • Det er værdifuldt at have en skole med et godt læringsmiljø, der tager hensyn til det enkelte barns forudsætninger, og som medvirker til at udvikle barnets faglighed, kreativitet, nysgerrighed og miljøbevidsthed
 • Det er værdifuldt at have en skole med et udfordrende og udviklende skolemiljø, og som udvikler børnene til kritisk tænkende mennesker med social forståelse og respekt for det enkelte menneske og for fællesskabet
 • Det er værdifuldt at have en skole, hvor demokratiske idealer efterleves og med plads til alle
 • Det er værdifuldt at have en skole, der giver børnene positive oplevelser for livet


Derfor vil vi på Hunderupskolen arbejde på, at:

 •  børnene får en tryg, sammenhængende skoledag
 • lære børnene selvstændig stillingtagen, medbestemmelse og ansvarlighed
 • give børnene en positiv social holdning til andre mennesker og kulturer
 • der i fællesskabet også gives plads til individualiteten
 • skabe en alsidig skole, hvor der lægges vægt på at udvikle både intellektuelle, kreative og praktisk/musiske færdigheder
 • give børnene kendskab til det omgivende samfund og styrke børnenes miljøbevidsthed
 • udvikle et godt og nært forældresamarbejde
 • give mulighed for personalets videreuddannelse i overensstemmelse med de fastsatte mål